События

Информация для кредиторов и акционеров

Настоящим АО «Уральскагрореммаш» в целях информирования кредиторов и акционеров и в исполнении п.1 ст.70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах» сообщает о принятии решения о заключении крупной сделки с ДБ АО «Сбербанк».

Аталмыш хабарлама арқылы «Уральскагрореммаш» АҚ несиегерлер мен акционерлерді ақпараттандыру және Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II «Акционерлік қоғамдар туралы»Заңының 70-б. 1-т. орындау мақсатында «Сбербанк» АҚ ЕБ-мен ірі келісімшарта жасау туралы шешім қабылданғандығын хабарлайды.

Дата публикации: 24 апреля 2017 г.